Inspecció General de Serveis

Està en: Àrees > Insp. General de Serveis > Licitacions i contractes

Projecte de millores de les infraestructures hidràuliques de col·lectors de diversos carrers del barri dels Clots-Fase III

Procés de participació pública de l’esmentat projecte