Processos participatius previs per a la contractació de diversos projectes d'obres, serveis i subministraments