Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners Portada

Notícies

Campanya d'estiu de desinsectació, desratització i endoteràpia

Ací podeu consultar el calendari i llocs de les actuacions en matèria de control de plagues a la nostra ciutat

Accés al mapa

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS I IMMOBLES MUNICIPALS

Finalitzat el procés participatiu del procediment obert per a la CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS I IMMOBLES MUNICIPALS, en el que es va publicar en el tauler d'anuncis de la Seu Electrònica els Plecs de Prescripcions Tècniques corresponents, des del 16 d'abril de 2018 fins al 18 de maig de 2018, cal indicar que no ha tingut entrada en el registre cap al·legació respecte d'això.

En relació a la publicació, durant eixe període, dels plecs en esta pàgina Web de la Inspecció General de Serveis, tampoc s'ha rebut cap proposta.

Obres que s'estan duent a terme a la nostra ciutat

En aquest mapa es podrà consultar, de manera actualitzada, la informació sobre les obres que s'estan portant o terme o que estan en previsió d'executar-se pròximament

Accés al Mapa

Actuació en zona del parc del Romeral, afectada pel temporal de gener de 2017

Actuació subvencionada per l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, a l’empara de la CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS I AJUDES DE L'EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D'ALACANT A FAVOR DELS MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA, PER A INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES. ANUALITAT 2017 (BOP 94, de 19/05/2017).