Subvencions Patrimoni Històric.

Expedients de subvenció concedida per l'Ayuntament, en relació a béns de Patrimoni Històric.

S'ha publicat en el BOP la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, destinades a la rehabilitació d'elements fixos d'adorn amb valor històric artístic, situats en interiors i jardins d'immobles privats a Alcoi per a l'exercici 2023. El termini de presentació finalitza el 15 d'octubre de 2023.