Informació general

El Departament d'Emergències I Protecció Civil s'encarrega d'estudiar i analitzar els riscos habituals del terme municipal, elaborar i mantenir els Plans d'Actuació Municipal davant de les situacions d'emergències i confeccionar el catàleg dels mitjans i recursos disponibles per a fer front a aquestes situacions.

També s'encarrega d'elaborar els procediments d'actuació i els protocols operatius per a cadascun dels plans i els riscos del municipi i elabora o supervisa els plans d'esdeveniments específics, com són les romeries, festejos, concerts, esdeveniments esportius, culturals..., especialment els plans de les festes de Sant Jordi i de les festes de Nadal.

Adreça: C/ Casa Blanca, núm. 5

Telèfon: 96 553 71 14

Adreça electrònica: emergenciesipc@alcoi.org