Notícies

Publicada el dia 28/11/2023
Concessió Beca d'Estudis de Medicina Ana i Camilo Gisbert Pascual

Per Acord de Junta de Govern Local s'ha concedit la Beca d'Estudis de Medicina Ana i Camilo Gisbert Pascual a Don Antonio García Trueba.

Foto Antonio Garcia Trueba