Ajuntament

Està en: Ajuntament > Corporació > Retribucions

REGULACIÓ DE RETRIBUCIONS DE LA CORPORACIÓ i PERSONAL EVENTUAL