Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Buscador ràpid

Xarxes socials

Banners

Notícies

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2017- 2018.

Premis Batxillerat 2017-2018

ORDRE 18/2018, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana

Bases concessió ajudes menjador escolar centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 20 d’abril de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s’estableix el calendari per a la inscripció i la realització de les proves d’ingrés i accés pel que fa als ensenyaments elementals i professionals de Música i de Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2018-2019.

Calendari proves d'ingrés i accés ensenyaments elementals i professionals de Música i de Dansa 2018-2019

Extracte de la Resolució de 22 de febrer de 2018 de la Secretaria de l'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats per la qual es convoquen ajudes per a participar en un programa d'immersió lingüística en colònies de vacances, organitzat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esports per a l'estiu de 2018

Immersió lingüística BOE-B-2018-20841(1)

Procés de matriculació 2018-2019

DATES PROCÉS MATRICULACIÓ 2018-2019

Publicació calendari escolar 2017-2018

resolució calendari escolar2017-2018

ORDRE 20/2017, de 29 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten normes per a la regulació i l’organització de la prova perquè les persones majors de díhuit anys puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària a la Comunitat Valenciana.

Graduat escolar majors de dihuit anys

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2017, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2017-2018.

Ajudes transport

Resolució per la qual es determinen els col·legis d'Educació Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat que aplicaran en el curs 2017-2018 el projecte experimental d'incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys

http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2017/4245&L=0

Ampliació termini de presentació de sol·licituds de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i centres d'Educació Infantil de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2017-2018

http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2017/4259&L=0

Nombre màxim d'alumnes per unitat en el nivell d'educació infantil (3 anys) en determinades localitats de la Comunitat Valenciana per al curs 2017-2018

http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2017/4273&L=0

Calendari inscripció i realització proves d'ingrés Conservatori Música i Dansa curs 2017-2018

https://www.alcoi.org/ca/areas/educacion/conservatorio_danza/pruebas_acceso.html

Calendari per a la inscripció i realització de les proves d'ingrés i accés d'ensenyaments elementals i professionals de Música i de Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2017-2018

https://www.alcoi.org/ca/areas/educacion/conservatorio_danza/pruebas_acceso.html

Procés d'admissió per a tots els nivells educatius, curs 2018-2019

Podeu consultar tota la informació a aquest enllaç

Banners

Educació