Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Buscador ràpid

Xarxes socials

Banners

Notícies

Publicació calendari escolar 2017-2018

resolució calendari escolar2017-2018

ORDRE 20/2017, de 29 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten normes per a la regulació i l’organització de la prova perquè les persones majors de díhuit anys puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària a la Comunitat Valenciana.

Graduat escolar majors de dihuit anys

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2017, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2017-2018.

Ajudes transport

Resolució per la qual es determinen els col·legis d'Educació Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat que aplicaran en el curs 2017-2018 el projecte experimental d'incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys

http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2017/4245&L=0

Ampliació termini de presentació de sol·licituds de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i centres d'Educació Infantil de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2017-2018

http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2017/4259&L=0

Nombre màxim d'alumnes per unitat en el nivell d'educació infantil (3 anys) en determinades localitats de la Comunitat Valenciana per al curs 2017-2018

http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2017/4273&L=0

Calendari inscripció i realització proves d'ingrés Conservatori Música i Dansa curs 2017-2018

https://www.alcoi.org/ca/areas/educacion/conservatorio_danza/pruebas_acceso.html

Calendari per a la inscripció i realització de les proves d'ingrés i accés d'ensenyaments elementals i professionals de Música i de Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2017-2018

https://www.alcoi.org/ca/areas/educacion/conservatorio_danza/pruebas_acceso.html

Procés d'admissió per a tots els nivells educatius, curs 2017-2018

Podeu consultar tota la informació a aquest enllaç

BASES CONVOCATÒRIA D'UNA BECA PER A L'ESCOLA MUNICIPAL DE BELLES ARTS D'ALCOI, ANY 2017

Més informació en l'enllaç següent: BOP 16-1-2017

Inscripció matrícula de l'escola municipal de Belles Arts. Curs 2016-2017

Més informació

Banners

Educació