Notícies

Publicada el dia 07/03/2022
Sistema de centralització dels semàfors de la població d’Alcoi per a l’optimització del trànsit

logo Resiliència

Per tal de donar compliment a la normativa vigent en matèria de participació ciutadana, s’inicia el procés de participació pública de l’esmentat projecte.

Termini del procés de participació: des del dia 9 fins al dia 29 de març de 2022, ambdós inclosos (15 dies hàbils).

Es podran formular propostes, suggeriments, al·legacions, etc., al respecte, mitjançant escrit presentat en:

  • el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament (de forma presencial o, preferentment, degut a l’estat de la pandèmia, per la Seu Electrònica)
  • a través de l’adreça electrònica igs@alcoi.org

Departament encarregat de l’expedient: Inspecció General de Serveis.

Projecte sistema centralització semàfors (pdf)

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Alcoi, en sessió celebrada el dia 27/09/2021, va acordar presentar-se a la convocatòria de l’Ordre Ministerial TMA/892/2021, de 17 d’agost, per la qual es publiquen les bases reguladores del Programa d'ajudes a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, exercici 2021.

En aquesta convocatòria es desenvolupa el Component 1, anomenat Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada en entorns urbans i metropolitans.

Entre els projectes presentats per l’Ajuntament d’Alcoi al Component 1 es troba el Sistema de centralització dels semàfors de la població d’Alcoi per a l’optimització del trànsit.

El pressupost general del projecte és de 417.750,00€, sense IVA. Del qual, segons les bases de la convocatòria, serà finançable fins al 90% dels costos elegibles.