Notícies

Publicada el dia 16/04/2018
Subvenció per a l'adquisició de vehicles elèctrics per a la flota municipal d'IGS (2018)

Núm. Expedient: E4T27A/2017/12

PROGRAMA: Estalvi i eficiència energètica en el transport (T27)

ACTUACIÓ: Adquisició de vehicles elèctrics o propulsats per combustibles alternatius

PROJECTE: Adquisició de vehicles elèctrics per a la flota municipal (IGS)

ENTITAT BENEFICIÀRIA: Ajuntament d'Alcoi

SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 12.000,00 €

QUANTITAT A JUSTIFICAR: 37.165,00 €

Aquesta subvenció està cofinançada en un 50% per la Unió Europea, dins del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 a través de l'Eix 4 (Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors)

IVACE GV 2018-FEDER-V-color