Notícies

Publicada el dia 16/04/2018
Subvenció per a implantació de parades sota demanda en zones aïllades (2018)

Núm. Expedient: E4T21B / 2017/2

PROGRAMA: Estalvi i eficiència energètica en el transport (T21)

ACTUACIÓ: Projecte pilot de mobilitat urbana sostenible

PROJECTE: Implantació de parades sota demanda en zones aïllades.

ENTITAT BENEFICIÀRIA: Ajuntament d'Alcoi

SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 25.668,50 €

QUANTITAT A JUSTIFICAR: 51.337,00 €

Aquesta subvenció està cofinançada en un 50% per la Unió Europea, dins del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 a través de l'Eix 4 (Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors)

IVACE GV 2018-FEDER-V-color