Notícies

Publicada el dia 30/11/2018
Subvencions de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant per a inversions financerament sostenibles

FONS DE COOPERACIÓ. ANUALITAT 2018.

  1. “PROJECTE DOTACIÓ INFRAESTRUCTURA ACCESSIBLE I MILLORA INSTAL·LACIONS EN AUDITORI AMANDO BLANQUER”
    Pressupost de l'obra:241.320,00 € - Import subvenció: 241.320,00 € - Aportació municipal: 0,00 €
  2. “MILLORA EN ZONA ESPORTIVA DEL CAMÍ D'ALCOI”
    Pressupost de l'obra:48.383,96 € -  Import subvenció:48.383,96 € - Aportació municipal: 0,00 €
  3. “PROJECTE AMPLIACIÓ JARDÍ I MILLORA DOTACIÓ JOCS INFANTILS EN PLAÇA FERRAN EL CATÒLIC D'ALCOI”
    Pressupost de l'obra:195.102,47 € - Import subvenció: 135.296,03 € - Aportació municipal: 59.806,44 €