Inspecció General de Serveis

Està en: Àrees > Insp. General de Serveis > Notícies > Notícies Històric

Banners

Actuació en zona del parc del Romeral, afectada pel temporal de gener de 2017

Publicada el dia 26/03/2018

Actuació subvencionada per l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, a l’empara de la CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS I AJUDES DE L'EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D'ALACANT A FAVOR DELS MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA, PER A INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES. ANUALITAT 2017 (BOP 94, de 19/05/2017).