Notícies

Publicada el dia 20/12/2018
Subvencions per a la Redacció, per l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, de projectes en matèria del cicle hídric

ANUALITAT 2018

Projecte: Renovació de la xarxa d'aigua potable en alta del traçat que comprén des del pou de Barxell fins als dipòsits de Batoi i Llençols del terme municipal d'Alcoi

Cost: 35.000,00 €. El 100% a càrrec de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, per Decret del Sr. Diputat d'Aigua núm. 667, de 28 de novembre de 2018.