Inspecció General de Serveis

Està en: Àrees > Insp. General de Serveis > Notícies > Notícies Històric

Banners

Subvencions de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant per a inversions financerament sostenibles

Publicada el dia 09/01/2020

FONS DE COOPERACIÓ. ANUALITAT 2019.

Convocatòria de subvencions de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant a favor dels municipis de la província, per a inversions financerament sostenibles, anualitat 2019 – Fons de Cooperació (BOP 105 de 04/06/2019)