Notícies

Publicada el dia 30/07/2021
Instal·lació nou col·lector de sanejament per al Centre Ocupacional Gormaget i connexió de la xarxa d’aigua des de la bassa fins a l’hidrant de l’Av. de Tirant lo Blanc d’Alcoi

Logo Gobierno Provincial de Alicante,La Dipu de los Pueblos - Logo Obres i Serveis, Ajuntament d'Alcoi

  • La Diputació d'Alacant ha subvencionat l'Ajuntament d'Alcoi amb 30.000€, amb destinació a la «Instal·lació d'un nou col·lector de sanejament per al Centre Ocupacional de Gormaget i la connexió de la xarxa d’aigua des de la bassa fins a l’hidrant de l’Av. de Tirant lo Blanc d’Alcoi»
  • Programa del Cicle Hídric: línea B) de la Convocatòria de subvencions a favor d’entitats locals de la província d’Alacant per a la reparació (Línia A) i primer establiment, reforma o gran reparació (Línia B) d’infraestructures hidràuliques de proveïment i sanejament que executen o hagueren executat les mateixes (BOP 143, de 30/07/2021).
  • Import del projecte: 92.878,62€ (IVA inclòs)
  • Subvenció concedida del 32,300222%: 30.000€ (15.600€ amb aplicació a pressupost de 2021 i 14.400€ amb aplicació a pressupost de 2022)