Notícies

Publicada el dia 17/09/2021
Procés de participació pública del contracte de subministrament de materials dels serveis municipals (C.1213)

Termini del procés de participació: des del dia 17 fins al dia 30 de setembre de 2021 (10 dies hàbils).

Per tal de poder iniciar l'expedient de contractació per a l'adjudicació del contracte de subministrament de materials per als serveis municipals, i per donar compliment a la normativa vigent en matèria de participació ciutadana, s'inicia el procés de participació pública.