Inspecció General de Serveis

Està en: Àrees > Insp. General Serveis > Notícies > Notícies Històric

Banners

Projecte d'Electrificació de la flota del transport públic urbà

Publicada el dia 08/03/2022

logo-Resiliència-valencià

Per tal de donar compliment a la normativa vigent en matèria de participació ciutadana, s’inicia el procés de participació pública de l’esmentat projecte.

Termini del procés de participació: des del dia 11 fins al dia 31 de març de 2022, ambdós inclosos (15 dies hàbils).

Es podran formular propostes, suggeriments, al·legacions, etc., al respecte, mitjançant escrit presentat en:

Departament encarregat de l’expedient: Inspecció General de Serveis.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Alcoi, en sessió celebrada el dia 27/09/2021, va acordar presentar-se a la convocatòria de l’Ordre Ministerial TMA/892/2021, de 17 d’agost, per la qual es publiquen les bases reguladores del Programa d'ajudes a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, exercici 2021.

En aquesta convocatòria es desenvolupa el Component 1, anomenat Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada en entorns urbans i metropolitans.

Entre els projectes presentats per l’Ajuntament d’Alcoi al Component 1 es troba el d'Electrificació de la flota del transport públic urbà.

Aquesta actuació pretén iniciar la renovació progressiva de la flota de transport públic municipal encaminada a la millora de l’eficiència energètica i la reducció de les emissions contaminants, tant acústiques com ambientals. Per això, es planteja adquirir dos autobusos elèctrics de 12 metres que prestaran servei a la línia 3 del transport públic municipal, sent la mateixa la que major nombre de viatgers té diàriament.

El pressupost general del projecte és de 1.040.000,00€, sense IVA. El qual, segons les bases de la convocatòria, serà finançable amb 400.000,00€.