Inspecció General de Serveis

Està en: Àrees > Insp. General de Serveis > Notícies > Notícies Històric

Banners

Procés de participació pública del projecte de Renovació de la xarxa de clavegueram del carrer G del Polígon Industrial Cotes Baixes d'Alcoi

Publicada el dia 04/05/2022

GENERALITAT - IVACE (valencià) nou

Per tal de donar compliment a la normativa vigent en matèria de participació ciutadana, s’inicia el procés de participació pública de l’esmentat projecte.

El pressupost general del projecte és de 445.535,78 (IVA inclòs)

Projecte subvencionat per Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), d'acord amb la convocatòria d'ajudes per a projectes d'inversió per a la millora, la modernització i la dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2022. (Resolució de data 2 de maig de 2022, de la Presidència de l’IVACE)

Termini del procés de participació: des del dia 9 fins al 27 de maig de 2022, ambdós inclosos (15 dies hàbils).

Es podran formular propostes, suggeriments, al·legacions, etc., al respecte, mitjançant escrit presentat en:

Departament encarregat de l’expedient: Inspecció General de Serveis.