Notícies

Publicada el dia 04/05/2022
Procés de participació pública del projecte de Renovació de la xarxa de clavegueram del carrer G del Polígon Industrial Cotes Baixes d'Alcoi

Logos GENERALITAT - IVACE

Per tal de donar compliment a la normativa vigent en matèria de participació ciutadana, s’inicia el procés de participació pública de l’esmentat projecte.

El pressupost general del projecte és de 445.535,78€ (IVA inclòs)

Projecte subvencionat per Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), d'acord amb la convocatòria d'ajudes per a projectes d'inversió per a la millora, la modernització i la dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2022. (Resolució de data 2 de maig de 2022, de la Presidència de l’IVACE)

Terminidel procés de participació: des del dia 9 fins al 27 de maig de 2022, ambdós inclosos (15 dies hàbils).

Es podran formular propostes, suggeriments, al·legacions, etc., al respecte, mitjançant escrit presentat en:

  • el Registre General d’Estrada de l’Ajuntament (de forma presencial o, preferentment, degut a l’estat de la pandèmia, per la Seu Electrònica)
  • a través de l’adreça electrònica igs@alcoi.org

Departament encarregat de l’expedient: Inspecció General de Serveis.