Està en: Àrees > Insp. General Serveis > Notícies > Notícies Històric

Notícies

Publicada el dia 04/05/2022
Procés de participació pública del projecte de Canalització del cablejat aeri existent als carrers Filà Navarros i Filà Verds, reasfaltat dels mateixos i reurbanització de la Carretera de la Font Roja d'Alcoi

GENERALITAT - IVACE (valencià) nou

Per tal de donar compliment a la normativa vigent en matèria de participació ciutadana, s’inicia el procés de participació pública de l’esmentat projecte.

Projecte subvencionat per Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), d'acord amb la convocatòria d'ajudes per a projectes d'inversió per a la millora, la modernització i la dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2022. (Resolució de data 2 de maig de 2022, de la Presidència de l’IVACE)

El pressupost general del projecte és de 349.876,56 € (IVA inclòs)

Termini del procés de participació: des del dia 9 fins al 27 de maig de 2022, ambdós inclosos (15 dies hàbils).

Es podran formular propostes, suggeriments, al·legacions, etc., al respecte, mitjançant escrit presentat en:

  • el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament (de forma presencial, amb cita prèvia, o per la Seu Electrònica, amb certificat digital).
  • a través de l’adreça electrònica arquitectura@alcoi.org

Departament encarregat de l’expedient: Departament d’Arquitectura.