Notícies

Publicada el dia 31/08/2022
Subvenció nominativa per a sufragar part de les despeses corrents de gestió del personal del CEM Eduardo Latorre d’Alcoi

Logo Govern Provincial d'Alacant,La Dipu dels Pobles - Logo Obres i Serveis, Ajuntament d'Alcoi

 

Sol·licitud de subvenció nominativa a l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, per a sufragar part de les despeses corrents de gestió del personal del Complex Esportiu Municipal Eduardo Latorre d’Alcoi, durant els exercicis de 2021 i 2022.

Línia d’actuació 3421. Instal·lacions esportives.

Import sol·licitat: 304.782,00€

Import previst de les despeses per a 2022: 554.706,58 €

Situació: sense Resolució