Notícies

Publicada el dia 31/01/2023
Instal·lació d'una xarxa d’aigua potable per a connexió entre el Polígon Industrial Santiago Payá i Polígon Industrial Sant Benet com a alternativa de subministrament al municipi d’Alcoi

Logo Gobierno Provincial de Alicante,La Dipu de los Pueblos - Logo Obres i Serveis, Ajuntament d'Alcoi

Actuació: Instal·lació d'una xarxa d’aigua potable per a connexió entre el Polígon Industrial Santiago Payá i Polígon Industrial Sant Benet com a alternativa de subministrament al municipi d’Alcoi.

Convocatòria: CICLE HÍDRIC. Convocatòria subvenció per al primer establiment, reforma o gran reparació d'infraestructures hidràuliques que executen o haguessen executat les Entitats Locals. Línia B (BOP 223 de 23/11/2022).

Import: 71.559,28 € (IVA inclòs)

Situació: sense Resolució