Notícies

Publicada el dia 15/09/2023
Subvencions d’Infraestructures i Assistència a Municipis: Pla +Cerca 2023

Logo Gobierno Provincial de Alicante,La Dipu de los Pueblos - Logo Obres i Serveis, Ajuntament d'Alcoi

Convocatòria: Subvencions d’Infraestructures i Assistència a Municipis: Pla +Cerca 2023, les bases de la qual han estat publicades en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, núm 50, de data 13 de març de 2023.

  • Resolució de l’Excma. Diputació Provincial d'Alacant, de data 13 de setembre de 2023, publicat anunci en el BOP Núm. 181, de 19/09/2023

Línia de subvenció 1, despeses corrents (anualitat 2023), programa 9201, despeses energètiques (Administració general)

Import concedit: 473.960,00€

Total actuació: 744.364,61€, corresponents al consum elèctric i de gas dels edificis i instal·lacions municipals, amb exclusió de l'enllumenat públic.

  • Resolució de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, de data 11 de desembre de 2023, publicat anunci en el BOP Núm. 243, de 21/12/2023.

Línia de subvenció 2, despeses corrents (anualitat 2022) d’Actuació Despeses Corrents d’Assistència a Municipis.

Import concedit: 304.782,00€

Total actuació: 530.915,95€, corresponents al consum elèctric i de gas dels edificis i instal·lacions municipals (culturals, esportius, consultoris mèdics, centres docents i altres edificis afectats a serveis públics).