Projectes

Logos Alcoi Bio UP

Entre les accions previstes a desenvolupar a Alcoi Bio UP, destaquen tres tipus:

 • Acciones tipus A: Estratègia general de renaturalització de la ciutat i el seu perímetre
 • Accions tipus B: Consta de 13 projectes en un àmbit d'actuació de més de 420.000 m².
  1. Intervencions en el Barranc del Serpis
  2. Intervencions en el Barranc del Cint
  3. Intervenció en la zona de La Vaguada
  4. Zona d'educació mediambiental al Barranquet de Soler
  5. Creació d'un arboretum al Barranquet de Soler
  6. Millora de la continuïtat natural i per als vianants a Barxell al costat de la Caldera del Gas
  7. renaturalització de l'Estany de Buidaoli
  8. redensificar el llit del Barxell (al seu pas pel centre urbà)
  9. redensificar la zona verda de l'Antic Abocador
  10. redensificar parcs i jardins de les àrees urbanes consolidades
  11. Zero escocells buits
  12. Incorporar vegetació al Camí de les Solsides
  13. Nbs (Coberta Verda) en l'espai urbà consolidat (Parc de l'Uixola)
 • Accions tipus C:
  • Pla de governança i participació
  • Pla de comunicació i sensibilització
  • Pla de mesurament i seguiment d'indicadors