'Porta a Porta' recollida de paper i cartó per les indústries (polígons industrials)

El servei de recollida de paper i cartó pels comerços es realitza un dia a la setmana amb les condicions següents:

  • El servei es realitza el dijous de cada setmana
  • La recollida es fa a partir de les 14 hores, el cartó haurà de dipositar-se abans d’eixa hora.
  • El cartó haurà de dipositar-se plegat i ocupant el mínim espai possible.
  • Únicament es retirarà paper i cartó; en cas de detectar-se pels operaris algun altre residu (plàstics, envasos, etc.), el servei no es realitzarà, i en cas de repetir-se el fet amb freqüència, podrà suposar la baixa definitiva.

Cartó acumulat

En el cas de produir-se qualsevol incidència, o si té qualsevol dubte, pot contactar amb Departament de Transició Ecològica:  Telèfon 965537127, correu electrònic  medi_ambient@alcoi.org

Sol·licitud alta servei porta a porta paper i cartó per a empreses ubicades a polígons