Medi Ambient

Està en: Àrees > Medi Ambient

Informació pública d'expedients

Consulta pública prèvia sobre l'aprovació d'un Reglament que regule la creació i el funcionament del Consell Local de Transició Ecològica i Medi Ambient

Termini: 15 dies hàbils (del 15 de març al 8 d'abril de 2021)

Tota la informació en: Tauler d'anuncis i edictes de l'Ajuntament d'Alcoi

Exposició pública del procés de licitació de la gestió de l’ecoparc i poda en urbanitzacions del terme municipal d’Alcoi

Termini: 10 dies hàbils (del 9 al 24 de març de 2021).

Tota la informació en: Tauler d'anuncis i edictes de l'Ajuntament d'Alcoi

Consulta pública prèvia a l’aprovació del Pla Local de Gestió de Residus i Assimilables de l’Ajuntament d’Alcoi

Es poden fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments pels mitjans següents:

Termini: 15 dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació en el Tauler d'Anuncis i Edictes Electrònics i en la pàgina web del Departament de Transició Ecològica, és a dir, del 10 al 31 de març, ambdós inclosos.

Consulta pública prèvia sobre la modificació de l'Ordenança Municipal d'Higiene Urbana de l'Ajuntament d'Alcoi

Es poden fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments pels mitjans següents:

Termini: 15 dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació en el Tauler d'Anuncis i Edictes Electrònics i en la pàgina web del Departament de Transició Ecològica, és a dir, del 5 al 29 de març, ambdós inclosos.