Medi Ambient

Banners

Notícies

Voluntariat Mediambiental en prevenció d'incendis forestals. Campanya 2021

Voluntariat Mediambiental en prevenció d'incendis forestals. Campanya 2021.

Encara hi ha places lliures per a participar al voluntariat en els següents dates:

Del 2 al 6 d'agost i del 9 al 13 d'agost.

Què s'hi fa?

Cartell informatiu (pdf)

Formulari d'inscripció (pdf)

Consulta pública prèvia sobre la modificació del Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals d'Alcoi

Poden fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments respecte d'aquest per mitjà de:

El termini per a fer les aportacions, al·legacions i/o suggeriments serà de 15 dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació en el Tauler d'Anuncis i Edictes Electrònics i en la pàgina web del Departament de Transició Ecològica, es a dir, des del 21 de juliol fins a l'11 d'agost de 2021, ambdós inclosos.

Consulta pública prèvia sobre la modificació del PLPIF d'Alcoi (pdf)

Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals d'Alcoi vigent (pdf)

Subvenció de la Diputació Provincial d'Alacant

L'Ajuntament d'Alcoi ha obtingut una subvenció resultant de la convocatòria de la Diputació Provincial d'Alacant, per a la realització d'obres de millora en masses i terrenys forestals municipals, anualitat 2021, per a executar per la Diputació Provincial d'Alacant i per un pressupost de 50.000€.

Resolució BOP 132 de 15 de juliol de 2021 (pdf)

Subvenció de la Diputació Provincial d'Alacant

L'Ajuntament d'Alcoi ha obtingut una subvenció de 5.607,20 €, per a la 'Execució de gual inundable per al pas de vehicles d'emergència sobre el llit del riu Polop', actuació que ha sigut subvencionada per la Diputació Provincial d'Alacant dins de la 'Convocatòria d'ajudes per a la conservació i millora dels paratges naturals municipals de la província d'Alacant, anualitat 2021'.

Resolució BOP 121 del 30 de juny de 2021 (pdf)

Subvenció de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

S'ha resolt la convocatòria de les subvencions destinades al Voluntariat Ambiental en prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2021, convocades per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

En el DOGV num. 9111, del 21 de juny 2021 s'ha publicat la Resolució del 15 de juny, del Director General de Prevenció d'Incendis Forestals de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes destinades a la realització d'activitats de voluntariat ambiental en matèria de prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2021.

L'Ajuntament d'Alcoi ha resultat beneficiari de la citada ajuda amb un import de 7.539,90 €.

DOGV numero 9111, del 21 de juny de 2021 (pdf)

Horari de l'Ecoparc d'Alcoi juliol i agost 2021

Tancat els dilluns i festius

Per a la recollida de voluminosos a domicili el telèfon gratuït és el 900 101 843

Consulta pública prèvia sobre la modificació del Pla Local de Cremes d’Alcoi

Poden fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments respecte d'aquest per mitjà de:
El termini per a fer les aportacions, al·legacions i/o suggeriments serà de 15 dies hàbils, a comptar des del dia següent al de publicació en el Tauler d'Anuncis i Edictes Electrònics i en la pàgina web del Departament de Transició Ecològica, es a dir, des del 30 de juny fins al 21 de juliol de 2021, ambdós inclosos.
 

Informe tècnic ( pdf)

Pla Local de Cremes vigent (pdf)

 

Acampades al Parc Natural del Carrascal de la Font Roja

Atenció!

Ja es pot acampar a la zona habilitada del Parc Natural del Carrascal de la Font Roja .

L’acampada es permet després de l’obtenció prèvia de l'autorització corresponent, emesa pel Departament de Transició Ecològica de l'Ajuntament d’Alcoi.

Actualment, l'aforament està limitat a 10 tendes i les dutxes no estan en funcionament.

Subvenció Excma. Diputació Provincial d'Alacant

L’Ajuntament d’Alcoi ha sigut beneficiari d’una ajuda de 14.000 € de la Diputació Provincial d'Alacant per a la construcció i instal·lació de centres de compostatge comunitari per al tractament de fracció orgànica de residus domèstics. Aquesta actuació serà contractada per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant i es construirà a l’avinguda Tirant lo Blanc, al costat dels horts socials municipals situats en aquesta zona.


La resolució de la convocatòria s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant núm. 84, del 6-5-2021.
Aquest projecte forma part de la Campanya Fem Orgànica Alcoi, una actuació més cap a la millora del medi ambient i de la integració de les polítiques de qualitat ambiental amb les de lluita contra el canvi climàtic. Un pas endavant per a la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS), establits en l’Agenda 2030 a la qual l’Ajuntament d’Alcoi es va adherir el passat 2020.

Campanya Fem orgànica Alcoi

 

Dins de la campanya Fem orgànica Alcoi, també tenim el Projecte de compostatge domèstic dels bioresidus que generem a casa, dirigit a habitants que tinguen un jardí o pati major de 25m2 , tant al nucli urbà com a urbanitzacions del municipi d'Alcoi.

El projecte consisteix en el repartiment de 100 composteres individuals de 345 litres i un curs de formació per a fer el compostatge.

Per a poder participar-hi, serà necessari realitzar una inscripció per mitjà de la pàgina web:

Més informació: correu electrònic o al telèfono 965537127

Aquest projecte és du a terme gràcies a les ajudes del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITERD), per a promoure actuacions que permeten reduir les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle (GEI) i avançar en la consecució dels objectius de la Directiva Europea de residus i sòls contaminats, del Pla Estatal Marco de Gestió de Residus (PEMAR).

Fem orgànica Alcoi (pdf)

Implantació del contenidor marró al nostre municipi

Per a poder participar-hi, serà necessari realitzar una inscripció, s'ha d'omplir el document següent i enviar-lo: 

Sol·licitud d'inscripció

Els contenidors tenen un sistema de tancament amb clau, per la qual cosa s'ha d'arreplegar el material necessari i la clau a l’edifici del carrer Major, 10 (ara Pintor Casanova, número 10), amb cita prèvia.

En el material que s'entrega s'inclouen les bosses compostables per tal que la compra d'aquestes no represente una despesa per als participants.

Consulta pública prèvia sobre l'aprovació d'un Reglament que regule la creació i el funcionament del Consell Local de Transició Ecològica i Medi Ambient

Termini: 15 dies hàbils (del 15 de març al 8 d'abril de 2021)

Consulta pública prèvia a l’aprovació del Pla Local de Gestió de Residus i Assimilables de l’Ajuntament d’Alcoi.

Es poden fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments pels mitjans següents:

Termini: 15 dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació en el Tauler d'Anuncis i Edictes Electrònics i en la pàgina web del Departament de Transició Ecològica, és a dir, del 10 al 31 de març, ambdós inclosos.

Informe tècnic

Comunicacions de crema

Formulari per a les COMUNICACIONS DE CREMA

Guia per a la correcta separació de residus

Reciclar és senzill!!

Fullet elaborat pel Departament de Medi Ambient per a la correcta separació dels residus. També està disponible, en paper, en el Departament de Medi Ambient.

Guia en pdf

ATENCIÓ‼️ Informació important del servei de recollida "Porta a porta" de paper i cartó en comerços

El servei de recollida de paper i cartró de comerços es realitzarà dos dies a la setmana amb les condicions següents: