Està en: Àrees > Medi Ambient

Notícies

 • Termini de presentació de reclamacions i suggeriments per a l'aprovació del Pla Local de Gestió de Residus.

  L'Ajuntament en Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 7 d'octubre de 2022, va acordar aprovar inicialment el Pla Local de Gestió de Residus d'Alcoi.

  De conformitat amb el que es disposa en l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, l'expedient instruït queda sotmés a informació pública per termini de 30 dies, a comptar des de l'endemà de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per a la presentació de reclamacions i suggeriments que s'estimen oportunes. En cas que no s'haguera presentat cap reclamació o suggeriment, s'entendrà definitivament adoptat l'acord, fins llavors provisional.

  Es poden presentar reclamacions i suggeriments a través dels següents mitjans:
  - Seu electrònica de l'Ajuntament d'Alcoi: Catàleg de tràmits / Tots els tràmits / Sol·licitud de propòsit general.
  - Registre General d'Entrada, amb cita prèvia (https://citaprevia.alcoi.org/)
  - Per qualsevol de les formes establides en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Termini presentació: des del 26 de novembre al 26 de desembre

  Documents:

  - Edicte (pdf)

  Marc legal (pdf)

  Memòria de serveis (pdf)

  Memòria de planificació (pdf)

  Guia de separació de residus (pdf)

  Document de síntesis (pdf)

  Publicada el dia 25/11/2022

 • Recollida de voluminosos

  Per a la recollida de voluminosos a domicili el telèfon gratuït és el 900 101 843

  Publicada el dia 13/09/2022

 • Ecoparcs Alcoi

  Horari de l'Ecoparc 

  • De dimarts a divendres: de 9 a 18 hores
  • Dissabte i diumenge: de 9 a 14 hores
  • Tancat el dilluns i festius

  Ecoparc mòbil

  Ubicacions habituals

  • Lloc: Avinguda País Valencià, 14-16
   • Primer dilluns de mes fins al diumenge
  • Lloc: Parc Font de l'Horta
   • Segon dilluns de mes fins al diumenge
  • Lloc: Parc del Romeral
   • Tercer dilluns de mes fins al diumenge
  • Lloc: Carrer València, 10 junt al Lidl
   • Quart dilluns de mes fins al diumenge

  Horari: de 9 a 21 hores

  Fullet informatiu (pdf)

  Ecoparc mòbil del Consorci

  • Dilluns: C/ Montuber (Batoi)
  • Dimecres: Recinte Firal (Viaducte)
  • Dissabte: Plaça Al-Azraq (Zona Nord)

  Horari: de 8:30 a 13:30 hores

  Telèfon: 900 102 540

  Publicada el dia 28/12/2021

 • Regulació de l'accés al Parc Natural de la Font Roja

  La regulació de l'accés al Parc Natural de la Font Roja té com a objectiu la conservació d'aquest paratge, sotmés a una elevada pressió per part dels visitants que sobrepassen la capacitat de càrrega en determinades dates, provocant problemes d'aparcament de vehicles i d'ordre públic, també pretén garantir en la mesura del possible la seguretat dels visitants, davant de situacions climatològiques adverses o situacions d'emergència.

  Els caps de setmana i festius fins al 8 de desembre de 2022, la capacitat de l'aparcament serà de 55 places/dia, es pot reservar mitjançant correu electrònic al Parc Natural: parque_fontroja@gva.es (enviar abans de les 14 hores del divendres)

  Més informació: Regulació d'acés al Parc Natural de la Font Roja

  L'horari de l'autobus per a pujar al Parc Natural de la Font Roja és el següent:

  • Eixida des de l'aparcament del cementeri municipal: 9.10; 11.40; 13.10; 14.10
  • Eixida des de la Font Roja: 9.35; 12.05; 13.35; 14.35

  Preu per trajecte: 0,85 €

  Publicada el dia 22/10/2021