'Porta a Porta' recollida de paper i cartó pels comerços

El servei de recolllida de paper i cartó pels comerços es realitza dos dies a la setmana amb les condicions següents:

  • El servei es realitza els dilluns i dijous de cada setmana.
  • La recollida es fa a partir de les 20 hores, el cartó haurà de dipositar-se abans d’aquesta hora.
  • El cartó haurà de dipositar-se plegat i ocupant el mínim espai possible.
  • Únicament es retirarà paper i cartó; en cas de detectar-se pels operaris algun altre residu (plàstics, envasos, etc.), el servei no es realitzarà, i en cas de repetir-se el fet amb freqüència, podrà suposar la baixa definitiva.

Cartó acumulat

En el cas de produir-se qualsevol incidència, o si té qualsevol dubte, pot contactar amb Departament de Transició Ecològica: Telèfon 965537127, correu electrònic: medi_ambient@alcoi.org

Sol·licitud d'alta en el servei porta a porta de paper i cartó per a comerços (pdf)