Via verda d'Alcoi

La via verda, al seu pas per Alcoi, discorre aprofitant l'antic traçat del ferrocarril Alcoi-Agost. Aquesta línia de tren, de 66 km. de llarg i construïda entre els anys 1927 i 1932, pretenia perllongar la línia Xàtiva-Alcoi fins a la ciutat d'Alacant, passant per Ibi i Castalla i enllaçant a Agost amb la línia de Madrid a Alacant.
L'abrupta orografia del terreny, des del paratge del Salt, prop del barri de Batoi d'Alcoi, devers la serra de Sant Antoni, obligà a bastir diversos túnels i viaductes de formigó (pont del Salt, pont de les Set Llunes, pont de Sant Antoni), d'extraordinària bellesa, la qual també es fa palesa al llarg de tot el trajecte ja que bona part d'ell discorre per dins i a través del parc natural del Carrascar de la Font Roja.