Aula PI/Viatgera (Aula de convivència)

Davant la demanda urgent d'atendre la problemàtica de convivència i assistència regularitzada als centres educatius, es planteja la necessitat d'atendre l'alumnat que mostre actituds negatives i disruptives en una curta edat i que en ocasions acaba amb una sanció disciplinària o expulsió del centre educatiu. És per això que naixen a Alcoi l'Aula Viatgera i Aula Pi, on es duen a terme diferents intervencions psicopedagògiques, en col·laboració amb els Serveis Socials, amb la finalitat de fomentar la competència social.

L'objectiu del projecte-programa és oferir un recurs de suport als centres escolars per a l'alumnat que presenta actituds disruptives. Per això, s'ofereix com una eina que pretén pal·liar les necessitats educatives, emocinals i personals de l'alumnat de 3r a 5è de Primària (Aula Viatgera) i d'Educació Secundària Obligatòria (Aula Pi).

Logo Aulas de convivencia, Ajuntament d'Alcoi