Comissió contrAcoso

L'assetjament escolar és un fenomen social que va en augment i al qual per la seua gravetat és absolutament necessari que se li done una resposta real. En primer lloc cal afrontar l'assetjament en el seu conjunt des de la prevenció.

A fi d'evitar l'aparició de l'assetjament i les conseqüències que se'n deriven, cal posar en marxa tots els mecanismes per a la resolució del conflicte. És doncs, amb la prevenció (primària, secundària i terciària), i amb la implicació i participació de tots els agents involucrats com podrem abordar i eradicar aquestes situacions. 

Una vegada que es detecta l'existència d'un cas d'assetjament, la comissió s'encarregarà d'informar el centre educatiu i es treballarà conjuntament, en cas de ser necessari.

La comissió és un òrgan consultiu i de suport, obert a qualsevol professional de la comunitat educativa. 

Comissió contrAcoso