Notícies

Publicada el dia 10/08/2018
Participació ciutadana en el Projecte de construcció de l'Eix municipal cicle-vianant integrador de la trama urbana amb les vies verdes que incideixen en la ciutat d'Alcoi

Procés de Participació Ciutadana, previ a l'inici de l'expedient de contractació dels treballs de construcció de “l’Eix municipal cicle-vianant integrador de la trama urbana amb les vies verdes que incideixen en la ciutat d’Alcoi.”.

El termini per fer aportacions, al·legacions i/o sugeriments finalitza a les 14,00 h. del dia 3 de setembre de 2018. (període de 15 dies hàbils, del 13 d’agost fins el 3 de setembre, ambdós inclosos)

Qualsevol aportació, al·legació o suggeriment s'haurà de trametre:

  • Per mitjà d’instància en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament d’Alcoi (C/ Sant Llorenç, 2)
  • Per correu electrònic a la següent adreça: igs@alcoi.org

Memòria eix cicle-vianant (pdf)