Inspecció General de Serveis

Està en: Àrees > Insp. General de Serveis > Notícies > Notícies Històric

Banners

Projecte d'adequació de parcel·la urbana com a zona d'estacionament dissuasori al centre d'Alcoi

Publicada el dia 12/01/2022

logo-Resiliència-valencià

Per tal de donar compliment a la normativa vigent en matèria de participació ciutadana, s’inicia el procés de participació pública de l’esmentat projecte.

Termini del procés de participació: des del dia 17 de gener fins al dia 4 de febrer de 2022, ambdós inclosos (15 dies hàbils).

Es podran formular propostes, suggeriments, al·legacions, etc., al respecte, mitjançant escrit presentat en:

Departament encarregat de l’expedient: Inspecció General de Serveis.

Projecte (pdf)

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Alcoi, en sessió celebrada el dia 27/09/2021, va acordar presentar-se a la convocatòria de l’Ordre Ministerial TMA/892/2021, de 17 d’agost, per la qual es publiquen les bases reguladores del Programa d'ajudes a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, exercici 2021 (Ordre Ministerial TMA/892/2021, de 17 d’agost).

En aquesta convocatòria es desenvolupa el Component 1, anomenat Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada en entorns urbans i metropolitans.

Entre els projectes presentats per l’Ajuntament d’Alcoi al Component 1 es troba el d'ADEQUACIÓ DE PARCEL·LA URBANA COM A ZONA D'ESTACIONAMENT DISSUASORI AL CENTRE D'ALCOI

El pressupost general del projecte és de 483.190,68€ (399.331,14€, sense IVA). Del qual, segons les bases de la convocatòria, serà finançable fins al 90% dels costos elegibles.