Introducció a l'Agenda 2030

L'Agenda 21 va ser un pla d'acció de les Nacions Unides per al desenvolupament sostenible en el segle XXI, aprovat per 173 governs en la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament, celebrada a Rio de Janeiro l'any 1992, on es va reconéixer la importància del paper de les autoritats locals per a iniciar els processos necessaris per a assolir el desenvolupament sostenible.

L'any 1994 es va celebrar a Aalborg (Dinamarca) la Conferència Europea sobre Pobles i Ciutats Sostenibles. Al final de la conferència es va signar l'anomenada Carta d'Aalborg. Amb la signatura d'aquesta carta, les ciutats, poblacions menors i unitats territorials d'Europa es van comprometre a participar en les iniciatives locals de l'Agenda 21 i a desenvolupar programes a llarg termini cap a un desenvolupament sostenible, alhora que iniciaven la campanya europea de ciutats europees sostenibles.

El nostre Ajuntament es va adherir als compromisos de la Carta d'Aalborg, per unanimitat dels assistents, en el Ple del dia 30 de gener de 1998, i la Carta va ser signada per l'alcalde el 17 de febrer de 1998.

L'any 2010 l’Ajuntament d’Alcoi es va adherir al “Pacte d’Alcaldes”. Aquest pacte, promogut per la Comissió Europea, consisteix en el compromís de les ciutats i pobles a aconseguir la reducció de les emissions de CO₂.

Seguint els compromisos del Pacte d'Alcaldes, l'Ajuntament d'Alcoi, en juny de 2013, va aprovar el PAES (Pla d'Acció d'Energia Sostenible). Aquest pla estableix les línies estratègiques, actuacions i ferramentes necessàries per a aconseguir un ús, consum i producció d’energia sostenible.

Logo Agenda 2030 - Objectius de desenvolupament sostenible