Notícies

Publicada el dia 10/01/2022
Reglament que regula la creació i funcionament del Consell Local de Transició Ecològica i Medi Ambient

S'ha publicat al Butlletí Oficial de la Província d'Alacant número 245 del 27/12/2021, el reglament que regula la creació i funcionament del Consell Local de Transició Ecològica i Medi Ambient.

Butlletí Oficial de la Província d'Alacant num. 245 de 27 de desembre de 2021 (pdf)