Informació pública

Consulta pública del 'PLA TERRITORIAL MUNICIPAL ENFRONT D’EMERGÈNCIES D’ALCOI'

D’acord amb el Pla Normatiu Anual 2020 de l’Ajuntament d’Alcoi, aprovat per resolució d’Alcaldia número 5412/2019, de data 24 de desembre de 2019, i segons el que estableix l’article 23.3 de la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat Valenciana, de Protecció Civil i Gestió d’Emergències, abans de l’aprovació plenària del 'PLA TERRITORIAL MUNICIPAL ENFRONT D’EMERGÈNCIES D’ALCOI', se sotmetrà a informació pública en la qual s’obtindrà l’opinió dels subjectes, entitats i organitzacions més representatives, així com dels municipis limítrofs potencialment afectats pel Pla.

El Pla estarà disponible per a la seua consulta física al Servei d’Informació i Atenció al Ciutadà (SIAC), situat al carrer Sant Llorenç número 4, i per a la seua consulta telemàtica en el tauler d’anuncis del web municipal i en la pàgina web del Departament de Participació Ciutadana.

Poden fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments a aquest Pla per mitjà de:

  • En la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi, 'Sol·licitud de propòsit general' i després cal dirigir l’escrit al Departament d’Emergències i Protecció Civil.

El termini per a fer les aportacions, al·legacions i/o suggeriments serà de 30 dies naturals comptats des de l’endemà de la seua publicació en la pàgina web indicada: en aquest cas del 4 de juny al 3 de juliol de 2020 (els dos inclosos).

El document per a la seua consulta és el següent: PLA TERRITORIAL MUNICIPAL ENFRONT D’EMERGÈNCIES D’ALCOI (pdf)