Resultats votació

En total han participat nou centres educatius i els representants del Consell Local d’Infància i Adolescència (CLIA), amb un total de 401 alumnes.

Per al procés de votació l’alumnat ha disposat d’un vot per a l’apartat de despesa corrent, i dos vots per al d’inversió.

Les propostes seleccionades en els apartats de propostes d’inversió i propostes d’activitats i que s'executaran properament són:

D'inversió:

  • Renovació del parc dels tubs

De despesa corrent:

  • Escape room

Podeu trobar més informació del procés al web Alcoi Participa.