Què és la Democràcia Participativa?

En les societats actuals la democràcia representativa és insuficient per a garantir l'eficàcia i l'eficiència en la gestió pública. Les decisions que es prenen sobre polítiques públiques ens afecten a tots i a totes. Per això, cada vegada més, es fa imprescindible incloure els ciutadans i ciutadanes en els processos deliberatius, de discussió i decisionals d'una nova gestió pública, amb major participació ciutadana.

El problema de la Participació Ciutadana no és tant definir-la com posar-la en pràctica. De tota manera qualsevol persona pot entendre que la Participació Ciutadana fa referència a una sèrie d’idees i d’activitats que afavoreixen un major empoderament dels ciutadans en els assumptes públics que els afecten. És el concepte polític per excel·lència de qualsevol democràcia. Sense participació oberta no hi ha democràcia. Per tant la democràcia participativa és un concepte redundant, si bé ajuda a reforçar la idea de la participació en uns sistemes democràtics que moltes vegades limiten i canalitzen la participació ens uns processos molt concrets i que poden desvirtuar el sentit del “govern del poble”.

Democràcia participativa. Planificació estratègica (2011) (pdf)

Cartell amb les principals assumptes que es treballen des del Departament de Participació Ciutadana per a millorar i fomentar la democràcia participativa a Alcoi:

Cartell participació

(Disseny del cartell: Ximo Murillo)

Cartell en alta resolució (jpg)