Requisits

Per poder sol·licitar la Targeta Ciutadana cal estar empadronat a Alcoi i portar el DNI. A més a més, per al transport públic depenent del perfil de cada persona haurà d'aportar els següents documents:

  • Per a escolars (menors de 17 anys):

No cal acreditar res.

  • Per a estudiants:

Matrícula del centre d'estudis.

  • Per a persones en situació d'atur:

DARDE de tots els membres de la unitat familiar que estiguen en la mateixa situació.

  • Per a pensionistes:

Certificat de la Seguretat Social amb les retribucions de tots els membres de la unitat familiar en la mateixa situació.