Objectius

La Regidoria de Participació Ciutadana té la ferma voluntat de dissenyar i dur a terme una planificació estratègica que garantisca la posada en marxa d'una Democràcia Participativa de qualitat en la nostra ciutat.

El Govern de la Ciutat d’Alcoi, a través dels processos participatius, té com a objectius:

  • Dissenyar una estratègia participativa per a la ciutat d'Alcoi.
  • Desenvolupar processos de deliberació col·lectiva que milloren la qualitat de les polítiques públiques.
  • Crear fòrums de discussió i consens.
  • Fomentar la informació i la formació del teixit associatiu d'Alcoi.
  • Mobilitzar el teixit social de la nostra ciutat, sobre la base dels valors participatius, per a entre tots/es crear una ciutat dinàmica i participativa.