Servei d’assessorament empresarial

Aquest servei té com a objectiu principal subministrar als emprenedors tota la informació necessària per a la presa de decisions en el procés de creació d’una empresa.

Tractarem, sobretot, els aspectes importants que s’hi han de tenir en compte i que podem resumir en cinc aspectes fonamentals:

  • El projecte de crear l’empresa: definir les característiques de l’empresari, les diferents etapes per a formar una empresa, el pla d’empresa per a assegurar-nos l’èxit del nostre objectiu i la presa de decisions.
  • L’elecció de la forma jurídica: es desenvolupa un estudi en profunditat sobre les diverses formes jurídiques que es poden adoptar i es recalquen els avantatges i inconvenients de cada una d’aquestes.
  • Les obligacions de l’empresari: descriu les diferents obligacions contractuals que comporta la creació d’una empresa, com ara l’administració d’una comptabilitat, certes obligacions fiscals, d’ordre social, formals, etc.
  • Tràmits administratius: la totalitat d’actuacions d’àmbit nacional, autonòmic i local que impliquen gestions amb els subjectes de creació de l’empresa.
  • Finançament: qualsevol empresa necessita recursos per a assegurar el seu funcionament; per això, n’estudiarem les diferents fonts, així com les ajudes i subvencions.

A més d’un servei de seguiment i de documentació en els primers anys de posada en marxa del negoci.