Accions d’Orientació Professional i Formació

Orientació Laboral:

Aquest servei té com a objectiu facilitar als demandants tota la informació necessària per a una recerca activa d’ocupació eficaç, tot incidint en els aspectes següents:

  • Orientació per a l’ocupació. Assessorament, orientació i motivació per a la inserció laboral a través de l’aprenentatge de tècniques de recerca d’ocupació (realització de cartes de presentació, currículums, entrenament per a l’entrevista de treball, etc.).
  • Fonts d’interés: intermediaris del mercat laboral. Se subministra informació concernent a altres borses d’ocupació que hi ha al nostre entorn i a les quals poden dirigir-se per a entregar el seu currículum.

Formació:

Si bé l’ADL Alcoi no gestiona directament la realització d’accions formatives, en aquest àmbit centra la seua actuació en les activitats següents:

  • Detecció de necessitats formatives. Identificació de les accions formatives relacionades amb aquells sectors en què hi ha un dèficit de professionals.
  • Difusió de l’oferta formativa del municipi: Formació Professional Reglada, Formació Professional Ocupacional i Formació Professional Contínua, ensenyament universitari o qualsevol altra formació específica, etc.