Agència de Desenvolupament Local (ADL)

El desenvolupament local és un procés de creixement i canvi estructural que afecta una àrea territorialment definida i que es materialitza en la millora del nivell de vida dels seus habitants.

És un servei públic de l’Excm. Ajuntament d’Alcoi que depén del Departament de Promoció Econòmica, creat amb la voluntat i el compromís de promocionar les condicions adequades per a la dinamització i potenciació del desenvolupament socioeconòmic, així com el foment de l’ocupació al municipi d’Alcoi.

Què és l’ADL?

El 12 de novembre de 2001 s’incorporen al Departament de Promoció Econòmica, per mitjà d’un conveni de col·laboració amb la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, dos agents d’ocupació i desenvolupament local, i l’Agència de Desenvolupament Local d’Alcoi és inaugurada oficialment el 5 d’abril de 2002. A partir d’eixe moment i durant els exercicis següents, el servei de l’Agència de Desenvolupament d’Alcoi s’ha consolidat i ha vist incrementat, significativament, el nombre d’usuaris en totes les seues àrees d’actuació.

Aquest servei treballa assessorant emprenedors en la creació de noves empreses. En aquest sentit, es desenvolupen tasques informatives i de documentació, a més de contribuir a la gestió i tramitació de subvencions i ajudes econòmiques per a empresaris i comerciants.

L’ADL disposa d’una borsa de treball que mitjança entre empresaris i demandants d’ocupació. Als primers els permet reclutar personal i aconseguir assistència en els seus processos de selecció de personal; i als demandants d’ocupació els ajuda en el seu camí cap a la inserció laboral.

Els programes que configuren les àrees d’orientació laboral i formació tenen com a objectiu afavorir l’ocupació de la població aturada, incrementar i millorar la seua formació i les seues habilitats per a tenir més possibilitats de trobar faena.