Promoció Econòmica

Està en: Àrees > Promoció Econòmica > A.D.L.

Qui són els seus usuaris?

Si formes part d’algun d’aquests col·lectius:

Empresaris/àries en general (comerciants, hotelers, industrials, etc.), associacions empresarials, emprenedors/dores, aturats/ades, estudiants, etc., i estàs en alguna d’aquestes situacions: