Crear una associació

Les associacions són entitats sense ànim de lucre, constituïdes voluntàriament per tres o més persones per a complir una finalitat d'interès general o particular, per mitjà de la posada en comú de recursos personals o patrimonials amb caràcter temporal o indefinit.

És recomanable inscriure les associacions en el Registre d'Associacions, tant a efectes de publicitat com per a poder optar a subvencions i ajudes públiques.

Per a més informació podeu consultar el web de la Generalitat Valenciana, on s’explica el tràmit a seguir i tota la documentació necessària, amb plantilles i exemples:

Sol·licitud d'inscripció d'una associació en el registre d'associacions de la Generalitat Valenciana

Normativa bàsica relacionada: