Planificació

Educació per a la participació - Pressupostos Participatius Infància 2023

El departament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament d'Alcoi en col·laboració amb la Regidoria d'Educació, ha posat novament en marxa el projecte 'Educació per a la Participació - Pressupostos Participatius Infància', projecte de sensibilització i foment de la Participació Ciutadana per a joves en edat escolar. Aquest any enfocat novament a l'alumnat de SISÉ DE PRIMÀRIA dels centres educatius públics i concertats d'Alcoi, alumnes del CEE Tomás Llacer i als membres del CLIA.

Els objectius d'aquest projecte, entre altres, són els següents:

  • Conformar una ciutadania activa amb la ciutat des de la infància.
  • Potenciar en els nostres xiquets i xiquetes el pensament crític, la participació, el debat i el diàleg, els quals són fonamentals en la posada en marxa d'una democràcia participativa.
  • Sensibilitzar a la infància sobre la importància d'actuar de manera responsable i de manera crítica en la presa de decisions.
  • Donar a conéixer els Pressupostos Participatius com a element de millora, transformació i canvi social, al mateix temps que s'orienten els recursos públics a la cobertura de necessitats des de la visió de la infància.

L'Ajuntament d'Alcoi ha destinat una partida pressupostària al projecte 'Educació per a la Participació', dotada de 25.000,00€ per a dur a terme les propostes viables seleccionades realitzades per l'alumnat, fins a completar l'import pressupostari consignat a aquest efecte. 20.000€ per a propostes d'inversió i 5.000€ per a propostes de despesa corrent.

La dinamització del procés tindrà CINC fases:

  1. Ens informem: què són i com funcionen els pressupostos (participatius). La primera sessió amb l'alumnat s'introduiran continguts relacionats amb el funcionament de l'Ajuntament i els pressupostos participatius. També es farà referència als pressupostos participatius d'anys anteriors i s'analitzarà al costat de l'alumnat si han sigut testimonis d'aqueixos canvis o han participat de les activitats resultants.
  2. Investiguem: quines necessitats té la infància d'Alcoi. Durant aquesta sessió, s'acompanyarà a l'alumnat en una anàlisi del seu entorn, com és el seu barri? Què veuen de camí de casa al col·legi? Quins elements i equipaments té el municipi? En quin estat es troben? També s'analitzaran les seues necessitats com a sector de la població: què els agrada fer i on poden fer-ho? Se senten escoltats? Quines són les activitats extraescolars que més realitzen? Quines troben a falta?
  3. Treballem en equip: treballem propostes arran de l'anàlisi realitzada. En aquesta sessió es posarà en comú tota l'anàlisi realitzada per part del grup. Una vegada exposat l'anàlisi els grups procediran a preparar una o dues propostes concretes (pot ser una d'inversió i una altra de despesa corrent) que podrà continuar a través del quadern de treball.
  4. Ens escoltem: es complementen les propostes entre grups, es fusionen propostes, etc. En aquesta última sessió de treball, es deixaran uns minuts perquè els grups tanquen les seues propostes abans de la posada en comú. La major part del temps es dedicarà a la presentació de propostes i a les aportacions i debats oportuns. D'aquesta manera, les propostes que es complementen poden fusionar-se o enriquir-se perquè del gran grup sorgisquen entre una i tres propostes en total.
  5. Decidim: votació. Aquesta secció estarà preparada perquè cada alumna o alumne seleccione les propostes que més li agraden, recollint el vot de tot l'alumnat.