30 de novembre de 2023 : Dia internacional de la Ciutat Educadora

Declaració del Dia Internacional de la Ciutat Educadora

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Ciutat Educadora, proposem la lectura pública de la següent Declaració:

Hui celebrem el Dia Internacional de la Ciutat Educadora 2023, sota el lema: «La cultura, font de creació i aprenentatges a la Ciutat Educadora», una oportunitat per posar en valor el nostre treball diari a favor d’una educació inclusiva i per reflexionar sobre el paper essencial que la cultura exerceix en la construcció de les nostres comunitats i en la formació de les nostres identitats.

El principi 4t de la Carta de Ciutats Educadores estableix clarament el nostre compromís amb el dret a la cultura, la participació de totes les persones a la vida cultural de la ciutat, i la promoció de l’educació artística, la creativitat i la innovació, com a mitjà de desenvolupament personal, social, cultural i econòmic.
La cultura és un llegat viu i en evolució constant que fomenta el sentit de pertinença. L’accés i la participació activa a la vida cultural són essencials per al procés d’aprenentatge de tota persona, i el nostre municipi n’és un escenari privilegiat.

Les desigualtats es reflecteixen en l’accés a l’educació artística i cultural per part de la ciutadania. Per això, a ALCOI com a Ciutat Educadora, ens comprometem a fomentar l’accés universal a la cultura, a reconèixer i celebrar les diverses cultures i manifestacions culturals presents al nostre territori, i a garantir la igualtat d’oportunitats en la formació artística i cultural.

La cultura i l’art també tenen un paper crucial en la inclusió social i l’empoderament de col·lectius en situació de vulnerabilitat. Per això, apostem per la creativitat i la innovació cultural com a via d’inclusió, de creixement personal i de foment de la bona convivència i promovem projectes culturals impulsats per la nostra ciutadania.
Alhora, som conscients que per assolir aquests objectius és clau la col·laboració entre els diferents agents educatius i culturals del nostre territori, creant nous espais de cooperació. A escala internacional, volem enfortir les nostres institucions culturals a través de la cooperació i reclamem un protagonisme més gran de la cultura a l’agenda mundial urbana, amb un objectiu propi en els Objectius de Desenvolupament Sostenible, en línia amb els postulats de la campanya “Objectiu Cultura 2030” i de la UNESCO.

El Dia Internacional de la Ciutat Educadora 2023 és una oportunitat per celebrar els nostres èxits en la promoció de l’educació i la cultura i també per tenir presents els reptes que encara hem de superar.
Hui Alcoi se suma a la celebració i reafirma el seu compromís amb la construcció d’una ciutat més inclusiva, creativa, educadora i culturalment dinàmica.

Feliç Dia Internacional de la Ciutat Educadora 2023!

 

Antonio Francés Pérez
Alcalde d’Alcoi