El Gabinet de Normalització Lingüística

cartell Gabinet 1990

Cartell de presentació del Gabinet de Normalització Lingüística. Alcoi, 1990

Autors: Rosanna Crespo i Quique Ribelles (Cresol).

Presentació

El Gabinet Municipal de Normalització Lingüística és el departament municipal que s’encarrega d’atendre les necessitats de l’administració municipal en matèria lingüística i de vetlar pel procés de normalització del valencià, tant a l’Ajuntament com en la vida ciutadana, per mitjà d’activitats i de campanyes. Fomenta, coordina, difon i assessora en tot allò que té a veure amb l’ús i la promoció del valencià i la cultura valenciana en la vida pública i social, per a recuperar l’estatus que té com a llengua cooficial i pròpia del territori, i per a garantir els drets lingüístics dels ciutadans.

Els nostres serveis

Carta de serveis (pdf)

Logo Gabinet municipal de normalització lingüística