Exàmens de valencià

Temaris i models d'examen per nivells

JQCV

CIEACOVA

Enllaços d’interès

Convocatòries

On examinar-me

On estudiar i examinar-se (pdf)

Quant als exàmens, atés que la JQCV actualment (2023) ofereix una sola convocatòria, podeu plantejar-vos una formació reglada (EOI) o presentar-vos als exàmens lliures (proves de certificació) de l'EOI, de la CIEACOVA (universitats valencianes) o bé a les proves de certificació equivalents a les de la JQCV en altres comunitats autònomes de l'estat.

I, si necessiteu més informació, podeu adreçar-vos al nostre Gabinet de Normalització Lingüística de l’Ajuntament d’Alcoi (tel. 96 553 71 21) o d’altres municipis (Cocentaina, Muro…). Estem a la vostra disposició.

L’EOI, a més d’oferir la titulació de tots els nivells de valencià (excepte l’A1), també dona l’opció d’examinar-se per lliure (vegeu més informació en l’apartat a) d’Organismes oficials d’ensenyament de valencià).

Proves de Certificació - EOI - Generalitat Valenciana (gva.es)

Universitats valencianes (CIEACOVA). La UPV organitza exàmens de diferents nivells per a tota la ciutadania. Ofereix 2 convocatòries anuals (veg. apartat b, Organismes oficials d’ensenyament de valencià).

La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV). És l’organisme oficial més conegut, però, actualment, té una oferta molt limitada perquè només ofereix una convocatòria anual (en el mes d’octubre) i només dona l’opció d’examinar-se a un nombre determinat de persones triades per sorteig.

Altres territoris. També podeu examinar-vos en qualsevol altre territori (Catalunya, les Illes Balears o Andorra), ja que els títols són equivalents i podeu obtindre’n la certificació corresponent. Hi ha 2 convocatòries anuals (gener i maig) de tots els nivells.

Consulta de resultats i revisió d'exàmens JQCV

Resultats

Revisió d'exàmens