Exàmens de valencià

Temaris i models per nivells

Enllaços d’interès

Convocatòries

On examinar-me

Quant als exàmens, atés que la JQCV actualment (2023) ofereix una sola convocatòria, pots plantejar-te una formació reglada (EOI) o presentar-te als seus exàmens lliures (proves de certificació)de la CIEACOVA (universitats valencianes) o bé a les proves de certificació equivalents a les de la JQCV en altres comunitats autònomes.

I, si necessites més informació, pots adreçar-te al nostre Gabinet de Normalització Lingüística de l’Ajuntament d’Alcoi (tel. 96 553 71 21) o d’altres municipis (Cocentaina, Muro…). Estem a la teua disposició.

L’EOI, a més d’oferir-te la titulació de tots els nivells de valencià (excepte l’A1), també et dona l’opció d’examinar-te per lliure (vegeu més informació en l’apartat a) d’Organismes oficials d’ensenyament de valencià).

Proves de Certificació - EOI - Generalitat Valenciana (gva.es)

Universitats valencianes (CIEACOVA). La UPV organitza exàmens de diferents nivells per a tota la ciutadania. Ofereix 2 convocatòries anuals (veg. apartat b d’Organismes oficials d’ensenyament de valencià).

La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV). És l’organisme oficial més conegut, però, actualment, té una oferta molt limitada perquè només ofereix una convocatòria anual (en el mes d’octubre) i només dona l’opció d’examinar-se a un nombre determinat de persones triades per sorteig.

Altres territoris. També pots examinar-te en qualsevol altre territori (Catalunya, les Illes Balears o Andorra), ja que els títols són equivalents i pots obtindre’n la certificació corresponent. Hi ha 2 convocatòries anuals (gener i maig) de tots els nivells.

Convocatòries 2023

 • EOI

  Convocatòries de les proves de certificació (exàmens lliures):

  Proves de Certificació - EOI - Generalitat Valenciana (gva.es)

  • Sol·licitud de torn de matrícula per al nivell B1 de valencià (ALUMNAT LLIURE): De les 9.00 hores del dia 1 de març de 2023 a les 9.00 hores del dia 2 de març de 2023 o fins que s'esgoten els torns.
  • Sol·licitud de torn de matrícula per al nivell B2 de valencià (ALUMNAT LLIURE): De les 10.00 hores del dia 1 de març de 2023 a les 10.00 hores del dia 2 de març de 2023 o fins que s'esgoten els torns.
  • Sol·licitud de torn de matrícula per al nivell C1 de valencià (ALUMNAT LLIURE): De les 11.00 hores del dia 1 de març de 2023 a les 11.00 hores del dia 2 de març de 2023 o fins que s'esgoten els torns.
  • Sol·licitud de torn de matrícula per al nivell C2 de valencià (ALUMNAT LLIURE): De les 12.00 hores del dia 1 de març de 2023 a les 12.00 hores del dia 2 de març de 2023 o fins que s'esgoten els torns.
  • 21 de març de 2023: Publicació de llistes provisionals d'alumnat oficial i lliure admés i exclòs.
  • Del 22 al 28 de març de 2023: Període d'al·legacions a la llista provisional d'alumnat oficial i lliure admés i exclòs.
  • 4 d'abril de 2023: Publicació de llistes definitives d'alumnat oficial i llibre admés i exclòs.
  • Fins al 12 de maig de 2023: Publicació de dates i horaris de realització de les parts orals de la prova ordinària.
  • Fins al 31 de juliol de 2023: Publicació de dates i horaris de realització de les parts orals de la prova extraordinària.
  • CALENDARI DE LA PROVA DE CERTIFICACIÓ. Convocatòria ordinària 2023:
   • 1 juny, 16.00 h: VALENCIÀ C1 (A Alcoi)
   • 7 juny, 16.00 h: VALENCIÀ C2 (Altres localitats)
   • 12 juny, 16.00 h: VALENCIÀ B2 (A Alcoi)
   • 13 juny, 16.00 h: VALENCIÀ B1 (Altres localitats)
  • CALENDARI DE LA PROVA DE CERTIFICACIÓ. Convocatòria extraordinària 2023:
   • 5 de setembre, matí: VALENCIÀ C1 (a partir de les 8.30 h)
   • 6 de setembre, matí: VALENCIÀ B1 (a partir de les 8.30 h) i C2 (a partir de les 8.30 h)
   • 7 de setembre, vesprada: VALENCIÀ B2 (a partir de les 15.30 h)
 • UPV

  2 convocatòries anuals: gener i maig-juny

  Inscripció convocatòria maig-juny 2023: del 27 de març al 4 d’abril.

  Dates convocatòria maig-juny 2023 Campus d’Alcoi:

  • 22 maig: oral B2 i C2
  • 26 maig: oral C1
  • 2 juny: escrit C1
  • 5 juny: escrit B2 i C2
 • Altres universitats

JQCV consulta de resultats i revisió d'exàmens

Resultats

Revisió d'exàmens