Serveis Econòmics

Està en: Àrees > Serveis Econòmics

Notícies

Comptes Anuals

Poden obtindre informació sobre els Comptes Anuals en els següents enllaços a:

Sindicatura de Comptes

Rendició de comptes

Estabilitat Pressupostària Liquidació 2020 (pdf)