Està en: Àrees > Serveis Econòmics

Comptes Anuals

Poden obtindre informació sobre els Comptes Anuals en els següents enllaços:

Sindicatura de Comptes

Rendició de comptes

Estabilitat Pressupostària Liquidació 2020 (pdf)

Banners