Presentació de l'Alcalde

MEMÒRIA DE ALCALDIA

PRESSUPOST MUNICIPAL 2020

El pressupost de 2020 és un pressupost que suposa una reducció de la despesa, respecte a l’any anterior al estar subjectes al Pla Econòmic Financer 2019-2020 aprovat pel plenari municipal, a més la despesa de personal s’incrementa en 1,8 milions d’euros d’acord amb les polítiques de reforç dels serveis públics i aposta per l’ocupació de qualitat a l’Ajuntament d’Alcoi. Amb aquest escenari es continua potenciant les principals prioritats del govern municipal com són:

 • Les polítiques socials (increment 4% el pressupost corrent).
 • Econòmiques (amb projectes com Rodes, oficina Fons europeus, o CDT Interior).
 • El manteniment de la ciutat (increment d’un 12% de la despesa corrent destinada a manteniment).

Estem davant del pressupost clarament inversor amb més de 5,7 milions d’euros, dels quals més del 50% es financien amb aportacions d’altres administracions, Fons FEDER, de la Generalitat Valenciana o de la Diputació d'Alacant. A aquesta important inversió cal sumar els 4 milions d’Edificant que s’executaran al 2020; un dels projectes més importants en la posada en marxa de l'estratègia "Alcoi Demà".

En els últims anys l'Ajuntament d'Alcoi ha anat definint una estratègia de futur que es concreten en una sèrie d'objectius i línies d'actuació sota la denominació "Alcoi DEMÀ". Estratègia que es perfila com la palanca que situarà a la ciutat en una posició adequada davant dels nous reptes de la indústria 4.0, d'innovació, de l'economia connectada digitalment i de la ciutat sostenible i integradora.

A través de "Alcoi Demà" busquem propiciar un desenvolupament sostenible que situe al municipi en posició de lideratge a les comarques centrals, com a motor de desenvolupament, centre cultural, referent de noves tendències, innovació i tecnologia i gestor d'un territori d'excel·lència. Per això, Alcoi aposta per la cohesió i interrelació equilibrada de l'eix econòmic, el social i el territorial en base a tres objectius estratègics de ciutat (ciutat intel·ligent, ciutat integradora i ciutat sostenible), oferint un nou horitzó que produirà un canvi a la ciutat , col·locant a les persones en l'eix de les decisions municipals.

Una part important dels objectius i actuacions contingudes en "Alcoi Demà" formen part de l'estratègia EDUSI que ha obtingut el finançament dels fons Feder per import de 10 milions d'euros en la segona convocatòria del Ministeri d'Hisenda.

Des de l'exercici 2017 s'han iniciat moltes d'aquestes línies d'actuació com ara:

 • Elaboració del Pla Director de Rodes i consolidació de l'espai.
 • Execució de la reurbanització d'Entença.
 • Adquisició de les naus de l'antiga Maquinària Ceres.
 • Implantació de l'Administració Electrònica.
 • Desenvolupament del programa Smart City.
 • Reforç de les polítiques socials.
 • Implantació del programa atenció prenatal i primera infància.
 • Reconeixement com a Ciutat Amiga de la Infància.
 • Pla d'Igualtat.
 • Millora dels espais naturals.
 • Aprovació i execució del Pla d'Accessibilitat.

El pressupost de 2020 sumat a les inversions del pressupost 2019 que s'executessin al 2020 suposa un impuls clar al projecte "Alcoi Demà" com a exemple:

 • Programa ARRUS construcció del projecte pilot d'habitatges col·laboratives: 2.000.000 €.
 • Inversions polígons industrials: 800.000 € amb la nova ajuda de l'IVACE
 • Parc tecnològic i Cultural de Rodes: 4.000.000 €
 • Actuacions reorganització Sant Pancraç, La Sang i Plaça Benisaidó 500.000 €
 • Projecte museístic industrial Primeres Aigües: 600.000 €
 • Creació aparcaments dissuasiu 150.000 €.